O knihovně

Z historie knihovny:

V roce 1884 se hrušovanské panství dostalo do rukou rodu Khuen-Belassi. Majitel vybudoval početnou knihovnu, která byla po zániku vlády hrabat převedena ze zámku do Moravské zemské knihovny v Brně.
 
V roce 1904 školní žákovská knihovna měla 253 svazků, učitelská 97 svazků.   V roce 1921 byla v obci založena německá městská knihovna.
 
Česká státní jednotřídka byla otevřena na podzim 1919. Při škole hrušovanské byla zřízena zásluhou řídícího Šebesty veřejná česká knihovna. V městečku sídlilo více občanů německé národnosti než českých obyvatel. Během 2. světové války čeští starousedlíci přechovávali knihy z české knihovny u sebe doma.
 
Po válce nastal po odsunu Němců příliv českých obyvatel. Knihovna byla otevřena hned v 1. roce po 2. světové válce, v roce 1945. Získala název obecní, později lidová. Knihovníky byli převážně učitelé a učitelky, krátkou dobu zájemci z řad občanů. I když se často stěhovala, snažila se od počátků plnit své poslání.
 
Od roku 1973/1974 knihovna byla zprofesionalizována a umístěna v budově tzv. uherčického typu. Nesla název místní lidová knihovna. Stala se poslední knihovnou, která byla v okrese Znojmo začleněna do střediskového systému.
 
Součástí střediska se staly knihovny v Litobratřicích, Pravicích, Hevlíně, ve Velkém Karlově, v Hraběticích. Poslední napojenou knihovnou se stala MLK v Dyjákovicích.
 
 V roce 1995 se uskutečnila transformace MLK. Byly převedeny pod jednotlivé obce. Rok poté i středisková knihovna se transformovala. Stala se organizační složkou Městského úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Užívá název Městská knihovna.

Přihlášení

Kdo je online?

Právě přítomno: 53 hostů a žádný člen

Kontakt

Městská knihovna Hrušovany nad Jevišovkou
náměstí Míru 22
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Tel.: 515 238 369
E-mail: knihovna@hrusovany.cz
K
nihovnice: Jana Bujnová